Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

  • Od przemocy ekonomicznej do niezależności
    Od przemocy ekonomicznej do niezależności
Jesteś tutaj:

Treść strony

Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn w latach 2006 - 2010. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społeczno - Ekonomicznego oraz Komitetu Regionów.

Deklaracja Rady dotycząca realizacji zalecenia Komisji w sprawie ochrony godności kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, zawierająca kodeks postępowania w zwalczaniu molestowania seksualnego w miejscu pracy z dnia 19 grudnia 1991r.

Dyrektywa Rady ustanawiająca ogólne ramy równego traktowania w zakresie zatrudnienia i życia zawodowego z dnia 27 listopada 2000r.

Dyrektywa Rady w sprawie ciężaru dowodu w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć z dnia 15 grudnia 1997r.

Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 86/378/EWG w sprawie realizacji zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zawodowych systemach zabezpieczenia społecznego z dnia 20 grudnia 1996r.

Dyrektywa Rady w sprawie wprowadzenia środków na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracownic w ciąży, w połogu i karmiących piersią z dnia 19 października 1992r.

Dyrektywa Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, z uwzględnieniem pracy w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet pracujących na własny rachunek w okresie ciąży z dnia 11 grudnia 1986r.

Dyrektywa Rady w sprawie realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zawodowych systemach zabezpieczenia społecznego z dnia 24 lipca 1986r.

Dyrektywa Rady dotycząca stopniowej realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego a dnia 19 grudnia 1978r.

Dyrektywa Rady w sprawie realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, awansu i szkoleń zawodowych oraz warunków pracy z dnia 9 lutego 1976r.

Dyrektywa Rady w sprawie zbliżenia ustawodawst państw członkowskich w zakresie stosowania zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn z dnia 10 lutego 1975r.

Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961r.

Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej przyjęta w Nicei 7 grudnia 2000r.

Kodeks Postępowania dotyczący wprowadzenia równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za pracę o równej wartości

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Traktat Amsterdamski - artykuł 141

Traktat Rzymski - artykuł 119

Uchwała Rady w sprawie ochrony godności kobiet i mężczyzn w miejscu pracy z dnia 29 maja 1990r.

Uchwała Rady i ministrów oświaty zebranych na Forum Rady zawierająca program działania w sprawie równych szans dla dziewcząt i chłopców w systemie oświaty z dnia 3 czerwca 1985r.

Uchwała Rady w sprawie reintegracji lub późnej integracji zawodowej kobiet z dnia 16 grudnia 1988r.

Uchwała Rady w sprawie działań na rzecz zwalczania bezrobocia wśród kobiet z dnia 7 czerwca 1984r.

Zalecenie Komisji w sprawie ochrony godności kobiet i mężczyzn w miejscu pracy z dnia 27 listopada 1991r.

Zalecenie Rady w sprawie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji z dnia 2 grudnia 1996r.

Sonda internetowa

Czy zdarzyło Ci się być ofiarą przemocy fizycznej (np. bicie, popychanie, szarpanie) ze strony męża/partnera?
oddane głosy: 4175

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej