Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

  • Od przemocy ekonomicznej do niezależności
    Od przemocy ekonomicznej do niezależności
  • Taniec wysokiego ryzyka
    Taniec wysokiego ryzyka
Jesteś tutaj:

Treść strony

Sprawa C-409/95 z dnia 11 listopada 1997 r. Hellmut Marshall v. Land Nordrhein-Westfalen (ECR, 1997, I-6363) - Treść: Równe kwalifikacje kandydatów płci żeńskiej i męskiej, pierwszeństwo dla kandydatek płci żeńskiej

Sprawa C-137/94 z dnia 19 października 1995 r. The Queen v. Secretary of State for Health, ex Parte Cyril Richardson (ECR, 1995, I-3407) - Treść: Zwolnienie od opłat za leki, związek z wiekiem emerytalnym, skutki orzeczenia w czasie

Sprawa C-450/93 z dnia 17 października 1995 r. Ekhard Kalanke v. Wolne Hanzeatyckie Miasto Brema (ECR, 1995, I-3051) - Treść: Awans, kandydaci płci obojga posiadający równe kwalifikacje, priorytet dla kobiet

Sprawa 150/85 z dnia 24 czerwca 1986 r. JACQUELINE DRAKE v. CHIEF ADJUDICATION OFFICER. Treść: zasiłek na pielęgnację choregoCR, 1986, 1995]

Sprawa C-262/88 z dnia 17 maja 1990 r. DOUGLAS HARVEY BARBER V. GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE GROUP [ECR, 1990, I-1889] TREŒŚĆ: RÓWNA PŁACA DLA MĘŻCZYZN I KOBIET, PRZYMUSOWE ZWOLNIENIE , WCZEŚŒNIEJSZA WYPŁATA EMERYTURY

Sprawa C-179/88 z dnia 8 listopada 1990 r. HANDELS-OG KONTORFUNKTIONAERERNES FORBUND I DANMARK V. DANSK ARBEJDGIVERFORENING (HERTZ V. ALDI) [ECR, 1990, I-3979] TREŚĆ: RÓWNE TRAKTOWANIE MĘŻCZYZN I KOBIET: – WARUNKI REGULUJĄCE ZWOLNIENIE, NIEOBECNOŒŚĆ Z PRZYCZYN CHOROBY SPOWODOWANEJ CIĄŻĄ LUB POŁOGIEM

Sprawa C-177/88 z dnia 8 listopada 1990 r. ELISABETH JOHANNA PACIFICA DEKKER v. STICHTING VORMINGSCENTRUM VOOR JONG VOLWASSENEN (VJV-CENTRUM) PLUS [ECR, 1990, I - 3941] TREŒŚĆ: RÓWNE TRAKTOWANIE MĘŻCZYZN I KOBIET: – ODMOWA ZATRUDNIENIA KOBIETY CIĘŻARNEJ

Sprawa C-109/91 z dnia 6 paŸdziernika 1993 r. GERARDUS CORNELIS TEN OEVER V. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HET GLAZENWASSERS-EN SCHOONMAAKBEDRIJF [ECR, 1993, I-4879] TREŚĆ: RÓWNA PŁACA DLA MĘŻCZYZN I KOBIET – RENTA RODZINNA – OGRANICZENIE W CZASIE SKUTKÓW ORZECZENIA

Sprawa C - 127/92 z dnia 27 paŸdziernika 1993 r. DR PAMELA ENDERBY v. PUBLICZNA SŁUŻBA ZDROWIA WE FRENCHAY I SEKRETARZ STANU DS. ZDROWIA [ECR, 1993, I-5535] TREŚĆ: RÓWNA PŁACA DLA MĘŻCZYZN I KOBIET – CIĘŻAR DOWODU

Sprawa C - 421/92 z dnia 5 maja 1994 r. GABRIELLE HABERMANN-BELTERMANN V ARBEITERWOHLFAHRT, BEZIRKSVERBAND NDB./OPF. E. V. [ECR, 1994, I - 1657] TREŚĆ: PRACA NOCNA WYKONYWANA PRZEZ KOBIETĘ W CIĄŻY

Sprawa C - 408/92 z dnia 28 wrzeœnia 1994 r. CONSTANCE CHRISTINA ELLEN SMITH I INNI v. AVDEL SYSTEMS LTD [ECR, 1994, I - 4435] TREŒŚĆ: RÓWNE WYNAGRODZENIE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN - PRACOWNICZE SYSTEMY EMERYTALNE – ZRÓŻNICOWANY WIEK EMERYTALNY W ZALEŻNOŒCI OD PŁCI

Sprawa C-32/93 z dnia 14 lipca 1994 r. CAROLE LOUISE WEBB v. EMO AIR CARGO (UK) LTD [ECR,1994, I-3567] TREŚĆ: DYREKTYWA 76/207 – ZASTĄPIENIE PRACOWNICY NA URLOPIE MACIERZYÑSKIM – OSOBA ZASTĘPUJĄCA OKAZUJE SIĘ BYĆ W CIĄŻY – ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Sprawa C - 28/93 z dnia 28 wrzeœnia 1994 r. MARIA GERDA VAN DEN AKKER I INNI v. STICHTING SHELL PENSIOENFONDS [ECR, 1994, I - 4527] TREŒŚĆ: RÓWNE WYNAGRODZENIE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN - PRACOWNICZE SYSTEMY EMERYTALNE – ZRÓŻNICOWANY WIEK EMERYTALNY W ZALEŻNOŒCI OD PŁCI

Sprawa nr C – 116/94 z dnia 13 lipca 1995 r. JENNIFER MEYERS V. ADJUDICATION OFFICER [ECR, 1995, I – 2131] TREŚĆ: DYREKTYWA 76/207 – WARUNKI DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA – - WARUNKI PRACY -– KREDYT RODZINNY

Sonda internetowa

Czy zdarzyło Ci się być ofiarą przemocy fizycznej (np. bicie, popychanie, szarpanie) ze strony męża/partnera?
oddane głosy: 4175

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej