Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

Jesteś tutaj:

Treść strony

TERAPIA POPRZEZ TEATR – KOBIECY OŚRODEK TEATRALNY

Działania terapeutyczno - teatralne zostały podjęte przez CPK w ramach projektu  PIW EQUAL „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy” (2005-2008). W kolejnych latach działania terapeutyczno- teatralne były finansowane ze środków Urzędu Miasta ST. Warszawy oraz Ministerstwa Kultury.

Autorką nowatorskiej metody pracy terapeutyczno- teatralnej z kobietami doświadczającymi przemocy była  współpracująca z CPK terapeutka, reżyserka i pisarka – Dagna Ślepowrońska. Bazując na doświadczeniach teatru terapeutycznego (obrzędowego) i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym Dagna stworzyła pięć scenariuszy i spektakli odwołujących się do osobistych przeżyć kobiet biorących udział w przedsięwzięciu. Obecnie pracuje z kolejną grupą i w grudniu 2012 powstanie kolejny  szósty już spektakl. Wezmą w nim udział zarówno kobiety biorące udział w grupie terapeutycznej jak i uczestniczki wcześniejszych grup.  Każdy ze spektakli stanowi obrzęd przejścia wieńczący wielomiesięczną pracę psychoterapeutyczną dla kobiet doświadczających przemocy. Jest to swoiste pożegnanie ze statusem ofiary na rzecz ponownych narodzin – przejścia do nowych życiowych ról. Spektakle z jednej strony pozwalają sięgnąć uczestniczkom - aktorkom po nowy sposób określania siebie (nową tożsamość), z drugiej stanowią widowisko niezwykle atrakcyjne dla widza, który może w tej przemianie uczestniczyć.

 

Cele i idea Kobiecego Ośrodka Teatralnego

W trakcie realizacji terapeutycznych spektakli obrzędowych: „Pasja – obrzęd zdjęcia masek ofiarnych”, „Strachy”, „Ballada o słodkiej Dafne”, które stanowiły uwieńczenie długoterminowej pracy terapeutycznej z kobietami doświadczającymi przemocy powstał pomysł stworzenia Kobiecego Ośrodka Teatralnego.

Głównym celem Kobiecego Ośrodka Teatralnego jest edukacja w dziedzinie innowacyjnej metody teatru obrzędowego, aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych, a także rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności kobiet z różnych grup wiekowych - szczególnie tych, które pochodzą z grup wykluczonych i m.in. doświadczyły przemocy.

Stworzony przez Fundację Kobiecy Ośrodek Teatralny, którego działania (spektakle, happeningi, warsztaty) nadają artystyczny wymiar doświadczeniom, potrzebom i postawom kobiet wobec ważnych kwestii społecznych, pozwala także realizować takie cele jak:

  1. Udzielenie wsparcia i zmniejszenie poczucia osamotnienia kobiet, które doświadczyły przemocy i dyskryminacji,
  2. Zainteresowanie i uwrażliwienie opinii publicznej na problem przemocy i dyskryminacji wobec kobiet,
  3. Umożliwienie rozwoju osobistego oraz ekspresji twórczej kobietom, które z racji wieku, wykluczenia, trudności środowiskowych nie uczestniczą w kulturze.

 

Dotychczas przygotowane spektakle:

„Pasja. Obrzęd zdjęcia maski” – premiera w czerwcu 2007 r. w warszawskim Teatrze Wytwórnia,

„Strachy” – premiera w lutym 2008 r. w warszawskim Teatrze Wytwórnia,

 „Ballada o Słodkiej Dafne” – premiera w grudniu 2008 r. w warszawskim Teatrze Wytwórnia,

„Annuszka znów rozlała olej! Magiczne Varietes”- premiera w grudniu 2009 r. w Domu Kultury Działdowska.

„Karmik” – premiera w grudniu 2010 r. w warszawskim Domu Kultury Działdowska

"Raj na ziemi"- premiera 13 grudnia 2012 r. w warszawskim Domu Kultury Działdowska

 

Historia wystawianych spektakli

Spektakl Obrzędowy „Pasja. Obrzęd zdjęcia masek ofiarnych”:

25 i 29 czerwca 2007 - premiera, Teatr Wytwórnia, Warszawa

25-26 lipca 2007 - Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wioska Teatralna, Węgajty

5 października 2007 – Zakład Karny, Lubliniec

8 października 2007 - Dom Kultury Działdowska, Warszawa

30 października - konferencja organizowana przez Urząd Miasta St. Warszawy, Warszawa

3 grudnia 2007 - Dom Kultury Działdowska, Warszawa

8 grudnia 2007 - w ramach kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”, Teatr ARKA, Wrocław

Spektakl Obrzędowy „Strachy”:

18-19 luty 2008 – prapremiera, Teatr Dramatyczny, Białystok

6 marca 2008 - premiera, Teatr Wytwórnia, Warszawa

15 marca 2008 - Dom Kultury w Sochaczewie

27 marca 2008 na konferencji podsumowującej projekt "Praca i godne życie dla kobiet - ofiar przemocy", Warszawa

30 marca 2008 w Domu Harcerza, Gdańsk

Spektakl Obrzędowy "Ballada o słodkiej Dafne":

 9 grudnia 2008 r. - premiera, Teatr Wytwórnia, Warszawa

12 luty 2009 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna,Warszawa

25-26 lipca 2009  - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Wioska Teatralna", Węgajty

28 listopada 2009 - Kinoteatr Wrzos w Krakowie

30 listopada 2009 - Dom Kultury Działdowska, Warszawa

8 grudnia 2009 - Sejm RP podczas konferencji na temat przemocy, Warszawa

10 grudnia 2009 - Parlament Europejski podczas Wysłuchania Publicznego na temat Przemocy wobec Kobiet, Bruksela

komentarze (0)

Spektakl Obrzędowy "Annuszka znów rozlała olej! magiczne Variettes":

21 grudnia 2009 - prapremiera spektaklu obrzędowego, Dom Kultury Działdowska, Warszawa

22 stycznia 2010 - premiera spektaklu obrzędowego, Dom Kultury Działdowska, Warszawa

6 kwietnia 2010 - Dom Kultury Działdowska, Warszawa

Spektakl terapeutyczny „Karmik”

13.12.2010 – premiera spektaklu w Domu Kultury Działdowska

11.02.2011- Dom Kultury Działdowska

04.03. 2011 - Teatr Kamienica

30.07 2011 - Udział w Festiwalu Teatralnym w Węgajtach

08.12. 2011 - Dom Kultury Łowicka

15.11.2012- Szkoła Podstawowa nr. 314 Warszawa Białołęka

26.11.2012- Dom Kultury Żyrardów

 

 

 

Osoby realizujące projekt

Dagna Ślepowrońska – psychoterapeutka, pisarka, praktyk dramy współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet. Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop-Klatka. W latach 80-tych aktorka teatrów eksperymentalnych  Teatr PSPS i Kooperatywa Artystyczna Theat. Autorka sześciu granych w Polsce i zagranicą dramatów oraz licznych emitowanych na falach Polskiego Radia słuchowisk. Wydała 4 tomiki wierszy oraz 35 książek dla dzieci. Jej teksty tłumaczone były na język angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i czeski. Od kilku lat tworzy autorskie spektakle teatralne integrujące funkcję terapeutyczną z wysokim poziomem artystycznym – teatr obrzędowy sięgający korzeniami pradziejów widowisk.

Maria Depta – praktyk dramy wspópracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet do roku 2009. Od 2004 roku członkini Stowarzyszenia SPD Stop - Klatka, wykładowczyni w Wyżej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie (prowadzi m.in. zajęcia z przedmiotów „techniki dramowe” i „projekty dramowe”). W stowarzyszeniu, jak i ze swoimi studentami koordynuje, tworzy i realizuje projekty edukacyjne i profilaktyczne. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW (temat pracy magisterskiej „Wykorzystanie metody TIE w edukacji w zakresie praw człowieka”). Stypendystka programu Sokrates Erazmus, w ramach którego ukończyła roczny kurs dramy stosowanej na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii, gdzie brała udział w tworzeniu i realizacji wielu zajęć, projektów społecznych i edukacyjnych opartych na metodzie dramy, TIE (Theater in Education) i teatru forum. Absolwentka rocznego warsztatu dla studentów (specjalizacja: edukacja) organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Autorka m.in. zrealizowanego w warszawskich gimnazjach edukacyjnego projektu teatralnego dotyczącego praw dziecka - „Coś o Kacprze”.

Katarzyna Szurman - muzyczka współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet, członkini warszawskiego Stowarzyszenia na rzecz Polskiej Kultury Tradycyjnej "DomTańca". Muzykantka: gra na skrzypcach i harmonii trzyrzędowej, prowadzi kapelę Czarne Motyle grającą międzywojenne tanga, walce i fokstroty, współpracuje jako muzyk z offowym teatrem „Scena Lubelska  30/32”- tworzyła  muzykę do spektaklu: „Czarna Mańka” oraz do spektakli terapeutycznych w antyprzemocowych projektach fundacji Centrum Praw Kobiet: „Maski”, „Strachy”, „Ballada o słodkiej Dafne”

Katarzyna Żytomirska - muzyczka współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet, pisarka, etnolog. Od 2001 r. członkini organizacji pożytku publicznego Dom Tańca - Stowarzyszenia na rzecz Polskiej Kultury Tradycyjnej. Wraz z członkami stowarzyszenia prowadzi zajęcia dla szkół i przedszkoli związane z rokiem obrzędowym, muzyką, tańcem i kulturą tradycyjną. Bierze udział w projektach śpiewaczych, prowadzi warsztaty śpiewu (stowarzyszenie Chata z Pomysłami, D.K. Groszek), śpiewa, pisze i opowiada bajki. Od 2002 r. aktorka teatru Scena Lubelska 30/32 (przedstawienia: KalevaDawid, Czarna Mańka oraz Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim). Animatorka (wraz z Katarzyną Szurman) projektu teatru dziecięcego, tzw."Małego Off-u" (przedstawienia: Herody, Latający statek, O Aniele Kruszku). Od 2007 roku współpracuje z warszawskim Centrum Praw Kobiet (przygotowanie oraz wykonanie muzyki do przedstawień przeciwdziałających przemocy: Pasja – zdjęcie masek ofiarnych w 2007 r.; Strachy, 2008 r.; Ballada o słodkiej Dafn,  2008 r.).

Monika Kisła – aktorka, ukończyła studia wyższe na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na stałe pracuje w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, tworząc projekty kulturalno-edukacyjne dla młodzieży. Współpracuje z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA. Stworzyła i prowadzi młodzieżową grupę teatralną WPROST. Przez trzy lata była wykładowcą przedmiotu „aktorstwo społeczne” na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Prowadzi zajęcia z kultury mowy dla dzieci i dorosłych. Od 2007 r. współpracuje z SPD STOP-KLATKA przy realizacji projektu „Prze-móc Prze-moc” dla gimnazjalistów.

 

Sonda internetowa

Czy zdarzyło Ci się być ofiarą przemocy fizycznej (np. bicie, popychanie, szarpanie) ze strony męża/partnera?
oddane głosy: 4200

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej