Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

Jesteś tutaj:

Treść strony

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstał w 2008 r. na bazie prowadzonego wcześniej przez Fundację schroniska Temida dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Adres Ośrodka jest zastrzeżony, ze względu na konieczność zapewnienia osobom zamieszkującym w nim bezpiecznego schronienia. W Ośrodku jest zamontowany system monitorujący, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkanek Ośrodka oraz ich dzieci.

W ramach systemu są  zamontowane kamery, rejestrowany przez kamerę obraz jest zapisywany na dysku komputerowym dzięki czemu zawsze można odtworzyć wydarzenia.

Monitoring pozwala na kontrolowanie, kto próbuje wejść do Ośrodka, zabezpiecza mieszkanki  przed niejednokrotnie śledzącymi je sprawcami przemocy. Ponadto Ośrodek jest monitorowany przez firmę zewnętrzną, co pozwala w sytuacji zagrożenia wezwać ochronę. Podstawowym działaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia kobietom i dzieciom zmuszonym opuścić dom, ze względu na doznawaną przemoc.

Ośrodek udziela indywidualnego poradnictwa psychologicznego i terapii dla kobiet i dzieci. Główną formą wsparcia psychologicznego są konsultacje indywidualne oraz terapia krótkoterminowa. Prowadzone są grupy wsparcia psychologicznego oraz edukacyjno-terapeutycznego.

Poprzez pracę z psycholożką dla dorosłych oraz psycholożki prowadzące grupę wsparcia mieszkanki Ośrodka nabierają dystansu do istniejącej sytuacji, pracują nad łatwością, szybkością podejmowania decyzji. Psycholożka
dziecięca wypracowuje poprawę relacji matek z dziećmi.

Dzięki indywidualnej pomocy psychologicznej oraz krótkoterminowej terapii a także grupowym formom wsparcia poprawie ulega kondycja psychiczna kobiet – mieszkanek Ośrodka i ich dzieci. Pomoc psychologiczna ukierunkowana jest na wzmocnienie kobiet, ich wiary we własne możliwości, odzyskanie utraconego w wyniku długotrwałej przemocy poczucia własnej wartości, godności oraz równowagi psychicznej. Ponadto krótkoterminowa terapia skoncentrowana jest na łagodzeniu skutków stresu pourazowego, związanego z doznaną przemocą, a także zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa i odzyskiwaniu poczucia kontroli nad własnym życiem. Praca psychologiczna opiera się na założeniu, iż kobieta jest w stanie sama sobie pomóc, a wsparcie specjalisty może jedynie przyspieszyć odzyskanie siły wewnętrznej i mocy sprawczej.

Celem grupy wsparcia jest między innymi: udzielanie wsparcia klientkom w trudnej sytuacji życiowej, psychoedukacja na temat mechanizmów psychologicznych, integrowanie mieszkanek, tworzenie bezpiecznej atmosfery dla poruszania spraw związanych z funkcjonowaniem w społeczności Ośrodka, nazywanie i rozwiązywanie konfliktów, poszukiwanie zasobów do tworzenia konstruktywnych relacji interpersonalnych, wzmacnianie umiejętności radzenia sobie z uczuciami. Przez to następuje rozwój osobisty mieszkanek Ośrodka oraz zwiększa się ich świadomość.

Ośrodek prowadzi również specjalistyczne poradnictwo socjalne, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, zawodowych, rodzinnych oraz wsparcia w podejmowaniu nowych ról i działań, zmierzających do zmiany sytuacji życiowej. Efektem pracy pracowników socjalnych jest  aktywizacja zawodowa kobiet.

Podejmowane są również interwencje kryzysowe, w sytuacjach kiedy dochodzi do nieprawidłowości w stosowaniu prawa oraz działania poszczególnych instytucji. Pracownice Ośrodka towarzyszą również kobietom w kontaktach z instytucjami, w których zakresie działania leży pomoc kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy.

Kobiety mogą korzystać z poradnictwa prawnego, prowadzonego na rzecz Ośrodka w siedzibie Fundacji CPK. Prawnicy służą pomocą w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, rozwodowych i karnych. Bezpłatność, nielimitowany dostęp do prawnika oraz elastyczność godzin przyjmowania prawniczki, znacznie wpływa na wzrost wiedzy i świadomości prawnej klientek Ośrodka. Z wypowiedzi klientek oraz doświadczeń prawnika wynika, że klientki zaczynają dostrzegać inne możliwe drogi rozwiązywania swoich problemów i chętnie korzystają z dalszego wsparcia prawnika. Wyposażone w potrzebną wiedzę stają się bardziej pewne i zmotywowane do samodzielnego działania przed wszelkiego rodzaju instytucjami. Zmniejsza się poziom ich bezradności w kontakcie z instytucjami. Klientki korzystające z konsultacji z prawnikiem Fundacji i Ośrodka jednocześnie, mają większą świadomość, czego mogą oczekiwać od policji, sądów, prokuratury itd. Prawniczka Fundacji pisze również pisma interwencyjne w toczących się sprawach klientek.

Pracownicy Ośrodka pracują w Zespołach Interdyscyplinarnych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdzie poszerzają swoją wiedzę, umiejętności i zdobywają nowe doświadczenia, a jednocześnie reprezentują Ośrodek na szczeblu dzielnicowym m.st. Warszawy.

Ośrodek, współfinansowany jest ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Urząd Miasta Warszawa, został wyremontowany i przystosowany do zamieszkania przez ok 30 osób (matek z dziećmi).

Zespół pracowników Ośrodka współtworzą: dwóch pracowników pierwszego kontaktu, pracownik socjalny, psycholożka dziecięca, psycholożka/terapeutka dla dorosłych, prawniczka, psycholożki prowadzące grupę wsparcia. Kierowniczką Ośrodka jest Magdalena Pietrowska.

KONTAKT:

Magdalena Pietrowska, tel. kom.: 606 256 790 oraz 606 256 326

dyżur w siedzibie Fundacji – każdy wtorek 9:00 - 14:00

Sonda internetowa

Czy zdarzyło Ci się być ofiarą przemocy fizycznej (np. bicie, popychanie, szarpanie) ze strony męża/partnera?
oddane głosy: 4203

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej