Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

Jesteś tutaj:

Treść strony

Model Wsparcia

"Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym"

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Lider: Gmina Wrocław

Realizator: Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu

Partnerzy projektu:

Fundacja Centrum Praw Kobiet (realizuje oddział wrocławski)

Partner Pracodawca - Biurovita Sp. z o. o.

Czas trwanie projektu: VIII 2012 - V 2015

Projekt pn. "Model Wsparcia", przygotowany w partnerstwie ma umożliwić przygotowanie i przetestowanie metod skutecznej pracy z niezatrudnionymi kobietami po 50 roku życia doświadczającymi przemocy w środowisku domowym.

 Model Wsparcia wypracowany w projekcie ma zwiększyć szanse osób doświadczających przemocy w rodzinie na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej.

Cel główny:

Poszerzenie katalogu narzędzi stosowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne w ramach wzmocnienia współpracy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców o Model Wsparcia służący wejściu na rynek pracy niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy.

Cele szczegółowe:

Pogłębienie wiedzy na temat dotychczasowego funkcjonowaniu gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Polsce w zakresie wspierania niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy.

Przetestowanie wypracowanego w partnerstwie trójsektorowym Modelu Wsparcia niezatrudnionych kobiet w wieku 50+ doświadczających przemocy.

Upowszechnienie finalnego produktu Modelu Wsparcia wśród użytkowników i wyłączenie w główny nurt polityki w okresie VI 2013 - III 2015.

Grupy docelowe:

1. Użytkownicy produktu:

zespoły interdycyplinarne,

NGO "społeczne",

CIS-y / KIS-y,

OPS-y,

przedsiębiorcy.

2. Odbiorcy produktu:

Klientki zespołów interdyscyplinarnych, które są niezatrudnione i wieku 50+ (nk50+dp).

 

Produktem finalnym projektu będzie Model Wsparcia, który ma być narzędziem:

  • aktywizacji niezatrudnionych kobiet po 50 rż. doświadczającym przemocy dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym,
  • wzmacniającym współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej  i przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,
  • podnoszącym efektywność wsparcia udzielanego przez gminne zespoły interdyscyplinarne,
  • integrującym i scalającym działania instytucji pomocy społecznej (IPS) oraz włączającym w nie sektor prywatny.
  • zwiększającym udział NGO w aktywne rozwiązywanie problemów społecznych,
  • zwiększającym szanse osób doświadczających przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej oraz aktywizującym je społecznie i zawodowo.

  W maju 2014 r. zakończony został etap testowania wdrażanego Modelu Wsparcia i nastąpiła trzymiesięczna analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu. Z początkiem października 2014 r. rozpoczął się etap w którym opracowywany jest produkt finalny.

Szczegóły znajdują się na stronie Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu:

http://modelwsparcia.cis.wroclaw.pl/

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej