Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

  • Od przemocy ekonomicznej do niezależności
    Od przemocy ekonomicznej do niezależności
Jesteś tutaj:

Treść strony

KARTA PRAW KLIENTKI

 

FUNDACJI CENTRUM PRAW KOBIET

 

Klientki Fundacji mają prawo do nieodpłatnej informacji, pomocy i wsparcia w zakresie:

 

  1. przysługujących im praw, oferty pomocowej Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz innych placówek,

  2. oceny ryzyka oraz pomocy w diagnozie sytuacji osobistej i prawnej oraz w opracowaniu planu bezpieczeństwa i pomocy;

  3. interwencji kryzysowej oraz wsparcia w formie asysty w kontaktach z instytucjami stosującymi prawo (policja, prokuratura, sądy, administracja publiczna)

  4. ustnej porady prawnej w kontakcie bezpośrednim, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie w czwartek w godzinach od 10 do 17 , oraz w razie potrzeby pomocy w napisaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub innych pism procesowych itp.;

  5. uzyskania na zasadach pro bono w szczególnie uzasadnionej sytuacji i w miarę możliwości ze strony CPK, pomocy pełnomocnika procesowego;

  6. indywidualnego poradnictwa psychologicznego w kontakcie bezpośrednim, mailowym lub telefonicznym w wyznaczone dni  (poniedziałek - środa, piątek w godzinach od 10 do 16);

  7. udziału w grupowych formach wsparcia psychologicznego, jeśli są takie oferowane w CPK i są wolne miejsca;

  8. udziału w spotkaniach i warsztatach edukacyjnych oferowanych przez CPK;

  9. indywidualnego doradztwa socjalnego, finansowego i zawodowego oferowanego przez CPK;

  10. zapewnienia bezpiecznego schronienia w placówce posiadającej miejsca noclegowe prowadzonej przez CPK (SOW),  jeśli są wolne miejsca lub pomocy w znalezieniu innego schronienia;

  11. korzystania z poradników i ulotek wydanych przez CPK;

  12. inicjowania w lokalach Fundacji, w uzgodnionych terminach grup samopomocowych oraz innych mających na celu rozwój i wsparcie dla Klientek Fundacji;

  13. uzyskania w razie potrzeby pomocy w uzyskaniu odzieży i żywności oraz innych artykułów potrzebnych do usamodzielnienia się i uwolnienia od sprawcy przemocy;

  14. uzyskania w miarę możliwości ze strony Fundacji pomocy i wsparcia dla dzieci, w tym opieki w trakcie korzystania przez Klientki z pomocy w Fundacji;

 

Klientki korzystające z pomocy i wsparcia Fundacji mają prawo do:

  • poszanowania w kontaktach z osobami świadczącymi pomoc godności osobistej;

  • zachowania intymnych warunków w trakcie świadczonej porady;

  • poszanowania prawa do prywatności w kontaktach ze specjalistami;  

  • ochrony danych osobowych udostępnionych Fundacji;

  • uzyskania zaświadczenia o zakresie pomocy, z której Klientka korzysta

  • wglądu w dokumentację prowadzoną przez specjalistów, z których pomocy korzysta;

  • korzystania z pomieszczeń socjalnych i poczęstunku w miarę dostępnych zasobów: wody, herbaty i kawy;

  • angażowania się w działania prowadzone przez Fundację na zasadach wolontariatu zgodnie z zasadami przyjętymi w Fundacji dotyczącymi naboru i kwalifikacji potrzebnych do poszczególnych obszarów działania;

  • wyrażenia opinii na temat jakości i zakresu pomocy świadczonej w CPK oraz istniejących i niezaspokojonych przez CPK potrzeb Klientek poprzez m.in. wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, złożenie opinii/ wniosku na piśmie w sekretariacie CPK lub drogą mailową na adres: twoje.opinie@cpk.org.pl

  • złożenia skargi w formie pisemnej lub ustnie bezpośrednio przełożonej osoby, której skarga dotyczy lub do Dyrektorki oraz Zarządu Fundacji.


 

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej