Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

Treść strony

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej - rok 2015

Od 1 lutego 2015 do końca roku Centrum Praw Kobiet  realizuje zadanie pt.: ZAPEWNIENIE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM  DOZNAJĄCYM RÓŻNYCH  FORM  PRZEMOCY W RODZINIE, W TYM PRZEMOCY SEKSUALNEJ, współfinansowane ze środków m.st. Warszawy. 

W ramach zadania mieszkani Warszawy mogą skorzystać z nastepujących form wsparcia: 

  • pierwszy kontakt, 
  • konsultacje specjalistyczne: prawne,  
  • konsultacje specjalistyczne: psychologiczne, 
  • konsultacje specjalistyczne: socjalno - zawodowe, 
  • grupa wsparcia dla kobiet pokrzywdzonych przemocą w rodzinie 
  • działania interwencyjne w tym za pośrednictwem całodobowego telefonu interwencyjnego, 
  • asysta w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  • warsztaty WenDo,
  • spotkania „Poznaj swoje prawa”
  • współpraca z innymi podmiotami - m.in. z dzielnicowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi 

Zajęcia będą superwizowane, i na bieżąco zarządzane i ewaluowane. 

Więcej o terminach spotkań, zapisach na stronie www.cpk.org.pl w  KALENDARIUM i  zakładce Szukasz pomocy? oraz na naszym fun page na Facebooku: https://www.facebook.com/Centrum.Praw.Kobiet 

 

autor: PS, data: 2014-02-01
autor: PS, data: 2014-02-01

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej