Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

  • Taniec wysokiego ryzyka
    Taniec wysokiego ryzyka
Jesteś tutaj:

Treść strony

Centrum Piękna i Majętna

Projekt „CENTRUM PIĘKNA i MAJĘTNA” jest realizowany ze środków Funduszu Małych Grantów w Programie PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na  płeć", którego Operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.   

Celem projektu  jest stworzenie miejsca i kompleksowego programu pomocy dla kobiet doświadczających różnych form dyskryminacji ze względu na płeć  a w szczególności przemocy w rodzinie i ich dzieci -  gdzie będą mogły odzyskać siłę wewnętrzną poprzez udział w konsultacjach  indywidualnych jak i warsztatach  wzmacniających ich psychikę, uczących asertywności, autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy, zarządzania i planowania finansowego.  Projekt jest realizowany w lokalu CPK przy ulicy Pięknej 66a.  „Centrum Piękna i Majętna”  to również przestrzeń do działalności samopomocowej, miejsce samokształcenia, spotkań z kobietami sukcesu oraz w realu uczestniczek tzw. Banku Wymiany Usług i Towarów.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są do:
1) kobiet dorosłych, pełnoletnich zagrożonych przemocą i doznających przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć  (w formie fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej) i tych, które doznały przemocy lub dyskryminacji w przeszłości i nie odzyskały w pełni równowagi psychicznej, niezależnie od wieku, wykształcenia, pozycji społecznej, dochodów;
2) kobiet pochodzących z innych krajów (i ich dzieci), mieszkających w Warszawie, doznających różnych form przemocy ze strony partnerów, a także dyskryminacji i/lub przemocy ze strony swoich współpracowników, pracodawców, przedstawicieli instytucji itp.
3) kobiet obywatelek polski i ich dzieci, mieszkających w Warszawie, doznających mobbingu, molestowania, wykorzystywania seksualnego, stalkingu, dyskryminacji w dostępie do usług i informacji medycznych, pomocy społecznej, w dostępie i w traktowaniu w sferze edukacji , szkolnictwa (również  w przypadku dzieci) i pracy
4) kobiet z rodzin, które są narażone na doświadczenie przemocy i skutków problemów alkoholowych w rodzinie, czego konsekwencją są problemy natury psychologicznej, obniżenie poziomu życia, problemy socjalno-finansowe oraz trudności opiekuńczo-wychowawcze wynikające z niedostatecznych kompetencji rodziców
5) dzieci – zarówno ofiar jak i świadków przemocy domowej, której doświadczają poprzez bezpośrednie uczestnictwo w zdarzeniach tj. są naocznymi świadkami lub słyszą zachodzące zdarzenia. Bardzo często dzieci kobiet doznających przemocy domowej mają zaburzenia psychiczne, zespół stresu pourazowego, bywają ofiarami wykorzystywania seksualnego, zdarza się również, że dzieci także padły ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej. Dzieci bardzo często są świadkami przemocy. Nawet jeśli nie widziały awantur i bicia matki, to nieraz  słyszały np. jej płacz, jęki, wyzwiska. Widziały skutki przemocy: zdemolowane mieszkanie, siniaki, potargane ubrania, rozbite okulary, policjantów w domu. Bycie świadkiem przemocy wobec matki jest silnym urazem psychicznym. Dzieci te żyją w ciągłym strachu i obawie o matkę, czują atmosferę napięcia w domu. Ponadto bardzo często w sytuacji przemocy w rodzinie pojawiają się problemy wychowawcze, matki nie są w stanie prawidłowo zająć się dziećmi w sytuacji zagrożenia.

Projekt obejmuje następujące działania: 1. poradnictwo prawne, 2. psychologiczne, 3. socjalne, 4. zawodowe, 5. stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Agencji Pracy dla kobiet wychodzących z dyskryminacji i przemocy, 6. warsztaty i poradnictwo finansowe, 7. spotkania grupowe dla dzieci i 8. grupa dla ich matek, 9. stworzenie kobiecego BANKU Wymiany Usług i Towarów. 

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej