Fundacja Centrum Praw Kobiet

Przejdź do strony głównej serwisu

Reklama

petycja2

Gdzie szukać pomocy

22 621 35 37

TELEFON ZAUFANIA

600 070 717

TELEFON INTERWENCYJNY

 

Wybierz serwis

Wybierz serwis

Wyszukiwarka

Reklama

petycja2

Nasza biblioteka

  • Wybieram życie
    Wybieram życie
Jesteś tutaj:

Treść strony

W kwietniu 2016 zakończyłyśmy realizację projektu "Stereotypy czy dowody- monitorowanie spraw o przemoc wobec kobiet". Celem projektu było eliminowanie stereotypów dotyczących ról płciowych z praktyki stosowania prawa w sprawach o przemoc wobec kobiet poprzez monitorowanie rozpraw w sądach karnych i rodzinnych oraz udzielanie pokrzywdzonym kobietom wsparcia także w trakcie rozpraw.
Przeszkolone wolontariuszki CPK monitorowały sprawy karne i rodzinne oraz wspierały
pokrzywdzone kobiety w trakcie rozpraw. Pokrzywdzone w wyniku przemocy kobiety miały
zapewnioną pomoc osoby pierwszego kontaktu oraz prawniczki i psycholożki.

Na podstawie wyników monitoringu rozpraw sądowych oraz wywiadów przeprowadzonych z pokrzywdzonymi kobietami oraz wybranych orzeczeń sądowych powstał raport „Temida pod Lupą… „ Wyniki raportu oraz wybrane rekomendacje zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt. Z badań wynika, że uwagi oparte na stereotypach i uprzedzeniach wobec kobiet nierzadko pojawiają się na sali rozpraw i w uzasadnieniach wyroków. Wiele kobiet skarży się, że są krzywdząco i niesprawiedliwie traktowane przez sędziów, prokuratorów, adwokatów i biegłych. Kobiety czują się tak, jakby były oskarżonymi, a nie pokrzywdzonymi w sprawie. Stereotypy i uprzedzenia związane z rolą społeczną kobiet i mężczyzn widoczne są w tym, jak uczestnicy postępowania zwracają się do pokrzywdzonych, jakie zadają pytania, jak komentują i jakie czynią uwagi. Ofiary oskarża się, że same sobie są winne, gdyż „sprowokowały” sprawcę lub nie dość dobrze wywiązywały się z roli żony lub matki. Wciąż powszechne jest przekonanie, że gdy w toku jest sprawa rozwodowa lub inna, a kobieta składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, to znaczy, że próbuje coś „ugrać”. Przekonanie to rodzi nieuzasadnioną nieufność, nierzadko okazywaną pokrzywdzonej kobiecie. Rezultatem projektu
było przeszkolenie grupy ok. 100 wolontariuszek, które biorą udział w monitorowaniu rozpraw i udzielaniu wsparcia klientkom Fundacji. W ramach projektu udzielono wsparcia 397 kobietom oraz zapewniono reprezentację w sądzie w 3 sprawach. Wydano także niezbędnik wolontariusza oraz udoskonalano procedury obsługi klientek w CPK i doposażono poradnię w sprzęt potrzebny do jej funkcjonowania.

 Projekt był finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Newsletter

Chcę otrzymywać wiadomości dotyczące aktywności w poszczególnych programach Centrum Praw Kobiet

Materiały promocyjne

Ministerstwo Sprawiedliwości
Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kronenberga
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Ambasada USA w Warszawie
Daphne Programme
Bank BPH
Miasto Żyrardów
Miasto Gdańsk
Miasto Wrocław
Miasto Świdnica
Urząd Miasta Łódź
Europejski Fundusz Spójności
Norway Grants
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej